SKP Legal

Advokátní kancelář Šíp, Kadlec, Paikrová, s.r.o.

Mgr. Hana Líkařová advokátkou/est devenue avocat

Naše kolegyně Mgr. Hana Líkařová úspěšně složila advokátní zkoušky s prospěchem výborným z trestního a obchodního práva. Počínaje dnem 2. 7. 2018 bude zapsána do seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod č. reg. 18238. K nadstandardnímu úspěchu při zkouškách jí celá naše kancelář upřímně gratuluje a přejeme jí mnoho osobních i profesních úspěchů na poli advokátním.

Notre collègue Mgr. Hana Líkařová a réussi l’examen d’accès à la profession d’avocat avec mention très bien en droit pénal et commercial. À partir du 2 juillet 2018 elle sera inscrite au tableau d’un ordre professionnel des avocats tenue par le Barreau tchèque sous n° 18238. Toute l’équipe du cabinet félicite de la réussite de l’examen et lui souhaite beaucoup de succès personnels et professionnels en tant que l’avocat. 

Nabízíme právní pomoc a zkušenosti v širokém spektru různých právních odvětví. Naším cílem je poskytovat našim klientům komplexní právní servis na vysoké profesní úrovni. Řídíme se zásadou prevence právních rizik a klademe důraz na efektivní a hospodárná právní řešení. Právní poradenství Vám poskytneme ve všech oblastech práva podle Vašich individuálních potřeb a konkrétních okolností Vašeho případu. Máme rádi poctivé advokátní řemeslo. Nabízíme služby v oblasti mediace prostřednictvím zapsaného mediátora

Preferujeme budování dlouhodobé spolupráce s klienty, čímž jsme, zejména u korporátní klientely, schopni provést identifikaci právních procesů klienta, tyto procesy efektivně nastavit, ve spolupráci s klienty je řídit a zlepšovat, a tím omezovat jejich právní rizika. Z těchto důvodů se zaměřujeme zejména na klienty, kterým poskytujeme právní služby dlouhodobě, na základě smluvené paušální odměny.

Svým klientům stojíme po boku, nikdy je neopouštíme a nevzdáváme to. Jsme zvyklí čelit tlakům. Jsme frankofonní. Poskytujeme kompletní právní servis nejen frankofonním cizincům („expats“), kteří žijí v České republice. Spolupracujeme s advokátními kancelářemi v několika evropských zemích.

close
detail