SKP Legal

Povinnost přizpůsobit vnitřní dokumentaci obchodní společnosti nové právní úpravě do 30. 6. 2014

24. 03. 2014

Zákon o obchodních korporacích (ZOK) je stejně jako nový občanský zákoník účinný od 1.1.2014. Bezprostřední dopad na život obchodních společností mají především donucující ustanovení zákona, tedy ta, od kterých se nelze smluvně odchýlit. Pokud je vnitřní dokumentace obchodní společnosti (např. společenská smlouva, stanovy) v rozporu s donucujícími ustanoveními ZOK, je společnost povinna přizpůsobit jejich znění nové právní úpravě. Jednatelé a členové představenstva zodpovídají za to, že tak bude učiněno nejpozději do 6 měsíců od účinnosti zákona (tj. do 30. 6. 2014). Pokud se tak nestane, může společnosti v konečném důsledku hrozit až soudní zrušení společnosti.

Zvláštní přechodné ustanovení zavádí ZOK pro smlouvy o výkonu funkce. Tyto smlouvy (např. smlouva o výkonu funkce jednatele) je nutné uzpůsobit nové úpravě rovněž do 6 měsíců od nabytí účinnosti ZOK. V opačném případě platí, že je výkon funkce bezplatný.

Naše advokátní kancelář je připravena poskytnout Vám odbornou pomoc při změně korporátních dokumentů.

« zpět

close
detail