SKP Legal

Mgr. Eva Zenklová nabízí služby v oblasti mediace

26. 11. 2014

Vážení klienti,

dovolte, abychom Vám oznámili, že Šíp, Kadlec, Paikrová s.r.o., advokátní kancelář rozšiřuje okruh poskytovaných služeb a nově Vám můžeme nabídnout i služby v oblasti mediace, tedy řešení sporů mimosoudní cestou prostřednictvím nezávislé a nestranné třetí osoby – mediátora.

Mediace je z hlediska časového i finančního velmi efektivním způsobem řešení sporů v oblasti občanskoprávní, obchodněprávní, spotřebitelských vztahů, rodinného práva či sousedských vztahů. Výhodami mediace oproti soudnímu řízení je diskrétnost, neformálnost a rychlost. Zatímco soud rozhoduje autoritativně, v rámci mediace hledají strany řešení samy a mají ho plně pod kontrolou. Přičemž toto řešení zohledňuje zájmy a potřeby stran. Vzhledem k tomu, že strany uzavírají dohodu ze své vlastní vůle a s řešením, na kterém se spolu dobrovolně dohodly, je také vyšší pravděpodobnost, že dohoda je nadále mezi stranami dodržována.

Při mediaci napomáhá stranám mediátor, který vystupuje jako nezávislá třetí osoba, která nerozhoduje spor, ani nehledá řešení sporu, ale provádí strany mediací a napomáhá jim v jejich vzájemné komunikaci.

Tyto služby v rámci Šíp, Kadlec, Paikrová s.r.o., advokátní kancelář nabízí kolegyně Eva Zenklová, která byla dne 29. 9. 2014 zapsána do seznamu mediátorů vedeného Ministerstvem spravedlnosti ČR. Mediaci je možné uskutečnit na všech našich pobočkách Tábor, Praha, Písek.

Pro bližší informace navštivte webové stránky www.skplegal.cz či kontaktujte Evu Zenklovou na zenklova@skplegal.cz či tel.: 728 340 411.

Věříme, že i touto novou službou v oblasti mediace Vám budeme nápomocni při řešení Vašich sporů či životních situací.

S přátelským pozdravem

Šíp, Kadlec, Paikrová s.r.o., advokátní kancelář

« zpět

close
detail