SKP Legal

Podpora Spolku lékařů ČLK Jana Evangelisty Purkyně v Táboře

15. 10. 2015

Podpořili jsme seminář pořádaný dne 14. 10. 2015 v malém sále společenského domu Střelnice Spolkem lékařů České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně v Táboře a představenstvem Okresního sdružení České lékařské komory Tábor. Tématem semináře bylo „Etické rozhodování v medicíně“, přednášel pan MUDr. ThLic. Jaromír Matějek, Ph.D, ThD., z Ústavu etiky 3. lékařské fakulty UK v Praze. Děkujeme za příjemný večer a přizvání ke spolupráci panu prim. MUDr. Ladislavu Doudovi a Domácímu hospici Jordán, o.p.s., jmenovitě paní Janě Špačkové Chalupské.       

« zpět

close
detail