SKP Legal

Právo na úroky z dlužného výživného

08. 01. 2017

S účinností ode dne 28. 2. 2017 vstupuje v platnost novela občanského zákoníku, konkrétně doplněním druhého odstavce § 921, dle kterého bude možné po osobě k výživě povinné požadovat i zaplacení úroků z prodlení. Dnem následujícím po splatnosti výživného stanovené rozhodnutím soudu, tak bude nárok oprávněného, ať již matky, otce, zletilého dítěte, manželky či manžela, narůstat o zákonem stanovené úroky z prodlení. Týká se nových rozhodnutí v daných věcech.

« zpět

close
detail