SKP Legal

Zpřísnění kontroly ochrany osobních údajů zaměstnanců

06. 02. 2017

Povinnosti zaměstnavatele při nakládání s osobními údaji zaměstnanců upravuje jak zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, tak i § 316 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce.

Je projednávána novela zákona o inspekci práce, která zavádí nové správní delikty na úseku ochrany soukromí zaměstnanců. Nyní kontrolu dodržování povinností při nakládání s osobními údaji zaměstnanců vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ), nově by tuto kontrolu měla vykonávat také přímo inspekce práce.

Inspekce bude především zjišťovat, zda zaměstnavatelé dodržují veškeré povinnosti při sledování zaměstnanců prostřednictvím kamerových systémů, GPS monitorů ve firemních vozidlech, zaznamenávání telefonických hovorů nebo např. při monitoringu využití internetu či pracovního e-mailu. Prověřovat se bude i skutečnost, zda má zaměstnavatel pro sledování legitimní důvod. ÚOOÚ bude tedy nadále kontrolovat dodržování povinností plynoucích ze zákona  o ochraně osobních údajů, inspekce práce bude kontrolovat dodržování pravidel ochrany soukromí.

Sankce za zásah do soukromí zaměstnanců nedovoleným způsobem je pokuta až do výše 1 milionu Kč, za nesplnění informační povinnosti o prováděném monitoringu do výše až 100 tis. Kč.

Novela by měla vejít v účinnost v květnu 2018, je tedy právě čas dát do pořádku a do souladu veškeré dokumenty i samotný monitoring s právními předpisy.

« zpět

close
detail