SKP Legal

Přednáška prof. Hanse Jürgena Sonnenbergera (Mnichov) o reformě francouzského Code civil dne 8. června 2017 od 17.30 hod.

05. 06. 2017

Přednáška se bude konat v rámci právnických fór Centra právní komparatistiky Právnické fakulty Karlovy Univerzity, a to dne 8. června 2017 od 17.30 hod. v místnosti č. 401 ve IV. patře budovy PFUK, nám. Curieových 7, Praha 1.

Ve Francii se stalo 1. října 2016 účinným nařízení (ordonance) z 10. 2. 2016 o reformě obecného smluvního práva a obligačních závazcích. Tato úprava znamená reformu a modernizaci příslušných partií Code civil, které platily od roku 1804 beze změny, a integruje tak do nyní platné úpravy judikaturu a nauku, které platnou právní úpravu obligačních vztahů rozvíjely. Přednáška představí charakteristiku a základní rysy této reformy.

Přednáška a diskuse se uskuteční v němčině se simultánním překladem do českého jazyka.

« zpět

close
detail