SKP Legal

Novela insolvenčního zákona

08. 07. 2017

Od 1. 7. 2017 vstoupila v účinnost novela insolvenčního zákona, která zásadním způsobem mění podobu insolvenčního řízení. Novela má mimo jiné zajistit větší ochranu před šikanózními insolvenčními návrhy věřitelů. To by mělo zajistit povinné předběžné posouzení návrhu soudem ještě před jeho zveřejněním v insolvenčním rejstříku. Návrh na povolení oddlužení bude nově až na výjimky možné podat zejména prostřednictvím advokáta a tzv. akreditovaných osob. Dále například dojde ke snížení administrativní zátěže insolvenčních soudů zavedením povinnosti insolvenčního správce provést přezkum pohledávek při osobním jednání s dlužníkem, o kterém bude insolvenčnímu soudu předkládána jen zpráva. Druhá novela insolvenčního zákona, která by měla změnit hranice uhrazených pohledávek v oddlužení, je v současné době projednávána v Poslanecké sněmovně.

« zpět

close
detail