SKP Legal

Právo dronů

04. 10. 2018

Naše kancelář se dlouhodobě zabývá právní problematikou spojenou s provozem bezpilotních létajících prostředků – tzv. dronů. Ty miniaturní zažívají opravdový boom. Jsou realizovány stále nové a nové vize jejich využití a zdokonalují se jejich technické parametry. Právo platné v České republice reguluje provoz dronů doposud jen provizorním způsobem, nejinak je tomu i v mnohých vyspělých státech západní Evropy. Postupně se však ukazuje obrovský potenciál jejich využití jako i to, že zužitkování nebo nezužitkování tohoto potenciálu má bezprostřední odraz v hospodářském růstu a konkurenceschopnosti dané ekonomiky. Proti těmto pozitivním hodnotám však stojí určitá rizikovost provozu dronů pro lidi a jejich majetek. V rámci EU bylo právě odhlasováno nové obecné nařízení regulující bezpečnost civilního letectví, a to v sobě zahrnuje také civilní drony jakékoli váhové kategorie. Následovat by mělo vydání podrobných pravidel pro létání s drony, jejich stavbu, označení atd. formou prováděcích nařízení Komise (EU). Kromě právní úpravy civilního letectví zasahují drony i do dalších právních odvětví, a tedy právní pohled na ně je průřezový a má široký záběr zorného pole. Nejde přitom jen o drony, ale také o prostředky obrany proti nim. Legislativa i výklad stávajících pravidel a principů ve vztahu k dronům prodělávají bouřlivý vývoj a my jsem u toho.

« zpět

close
detail