SKP Legal

Trestní odpovědnost právnických osob

24. 11. 2013

V souvislosti se zákonem č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, který je účinný již od 1. 1. 2012, upozorňujeme na významný nárůst počtu stíhaných právnických osob pro porušení tohoto zákona. Jedná se o nárůst ze 12 stíhaných právnických osob v únoru 2013 na 34 stíhaných k říjnu 2013, 3 právnické osoby již byly pravomocně odsouzeny. Mezi trestně stíhané právnické osoby se řadí společnosti různého zaměření, ať již se jedná o oblast stavebnictví, dopravy, zdravotnictví či organizaci zakázek. Nejčastěji jsou právnické osoby stíhané pro trestné činy daňové, týkající se autorského práva, vydírání, podvodů, podplácení či zkreslování údajů o stavu hospodaření a jmění. Právnické osoby mohou být postiženy trestem zrušení právnické osoby, propadnutím majetku, peněžitým trestem, propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty, zákazem činnosti, zákazem plnění veřejných zakázek, zákazem účasti v koncesním řízení nebo ve veřejné soutěži, zákazem přijímání dotací a subvencí a uveřejnění rozsudku. Zároveň lze uplatit ochranné opatření zabrání věci, nebo jiné majetkové hodnoty. V této problematice Vám naše advokátní kancelář ráda poskytne bližší informace.

« zpět

close
detail