SKP Legal

Ranní káva s právníky

27. 11. 2013

Pro naše korporátní klienty připravujeme přehled právních aktualit. Každou první středu v měsíci organizujeme „Ranní kávu s právníky“, jejímž účelem je diskuze nad změnami legislativy a právními novinkami, jejich zavedení do podnikové praxe, jakož i výměna praktických zkušeností. První setkání se zaměřilo na základní přehled témat v souvislosti s civilní rekodifikací. Příští setkání (4.12. 2013) se bude věnovat změnám v oblasti smluvního správa a procesu uzavírání smluv podle úpravy platné od 1. 1. 2014.

« zpět

close
detail