SKP
Constelius

SLUŽBY ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘE CONSTELIUS PŘI ZVLÁDÁNÍ PANDEMIE COVID-19

19. 07. 2020

V době pandemie viru COVID-19 se naše advokátní kancelář Constelius snažila zmírnit dopady všech opatření jak na své stávající klienty, tak i na všechny ostatní fyzické a právnické osoby, kteří nás požádali o odborné poradenství. Naší nejvyšší prioritou bylo zachování kontinuity poskytování právních služeb i ve formě distanční tak, abychom byli schopni ochránit zdraví našich klientů a kolegů a zároveň neslevit z poskytování právní podpory a služby v maximální možné míře a na nejvyšší úrovni. S odstupem času již můžeme s plným vědomím říci, že se nám naše snaha vyplatila a nepřišla vniveč. 

V této mimořádně složité situaci jsme v průběhu nouzového stavu poskytovali v plném rozsahu jak naše standardní právní služby, tak i právní služby spojené s poradenstvím, které se týkalo řešení veškerých právních otázek týkajících se situace způsobené COVID-19, k čemuž jsme v rámci advokátní kanceláře operativně zřídili specializovanou pracovní skupinu vedenou společníky kanceláře Mgr. Jaroslavem Kadlecem a Mgr. et Mgr. Yvonnou Paikrovou. Po dobu nouzového stavu jsme shromažďovali a třídili informace k jednotlivým opatřením Vlády ČR, nařízením ministerstev, a to jak v oblasti zdravotní, tak i v oblasti obchodní se zaměřením na dopady na podnikatelskou sféru z pohledu zaměstnavatelů i zaměstnanců. Naše pravidelné informace vydávané při všech podstatných legislativních změnách i online semináře vyvolaly kladnou odezvu adresátů. Řádově naši právníci strávili na těchto službách stovky hodin, které, vzhledem k závažnosti situace a ekonomickým ztrátám ve všech oblastech, poskytovala naše advokátní kancelář Constelius v plném rozsahu bezplatně.

Děkujeme vám všem za spolupráci a důvěru, kterou jste v nás, při řešení svých interních starostí při zvládání pandemie, vložili. Věříme, že jsme alespoň v oboru právním přispěli k lepšímu zvládnutí situace všem, kteří se na nás obrátili.

Za tým Constelius s.r.o., advokátní kancelář

JUDr. Martin Šíp, jednatel a společník

« zpět

close
detail