SKP Legal

Mgr. Pavel Grošpic

advokát spolupracující na základě smlouvy o trvalé spolupráci
Telefon:
E-mail: grospic@skplegal.cz

Mgr. Pavel Grošpic (nar. 1980)

Absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze roku 2004 obhajobou diplomové práce v oboru civilního práva procesního.

V advokacii působí od roku 2005 s přerušením praxe mezi lety 2013 až 2015, kdy působil jako právní zástupce státu pro majetkové spory na Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových v Praze. Od roku 2016 spolupracuje jako advokát a vedoucí pobočky v Písku v advokátní kanceláři Šíp, Kadlec, Paikrová s.r.o.

V rámci advokátní kanceláře vykonává generální praxi. Specializuje se na zastupování účastníků v řízení před soudy a správními úřady, vymáhání pohledávek, exekuční řízení, insolvenci a na obhajobu v trestním řízení. Má rozsáhlé zkušenosti ve sporech o náhradu škody, zejména v rámci uplatňování nároků vůči státu z odpovědnosti za výkon veřejné moci. Dále se specializuje na smluvní právo a převody nemovitostí, problematiku bytového vlastnictví a družstev. Zajímá se o právní filozofii, logiku a jazykovědu a o ústavní dějiny českých zemí.

Hovoří anglicky, německy a francouzsky.

« zpět

close
detail