SKP Legal

Oddlužení

Kontaktní osoba

JUDr. Jana Čupitová
e-mail: cupitova@skplegal.cz
mobil: 725 002 363

 • Zákonný způsob řešení dluhové situace, pokud nejste schopni plnit své peněžité závazky
 • Představuje efektivní řešení Vaší platební neschopnosti, či předlužení
 • Umožňuje komplexní řešení dluhové situace celé Vaší rodiny
 • V průběhu oddlužení se veškerá exekuční řízení přerušují
 • Oddlužení Vám pomůže navrátit se zpět do běžného života bez dluhů

Kdo může podat návrh na povolení oddlužení?

 • Jakákoli fyzická osoba, která nemá dluhy z podnikání, nebo dluhy z podnikání netvoří převážnou část
 • Manželé, kteří mohou podat společný návrh na povolení oddlužení, účinky oddlužení, se vztahují na oba manžele současně
 • Právnická osoba, která není podnikatelem a nemá dluhy z podnikatelské činnosti

Podmínky oddlužení

 • Základní podmínkou pro podání návrhu na povolení oddlužení je, že máte více peněžitých závazků, resp. věřitelů, tyto závazky jsou po splatnosti a zároveň nejste schopni své peněžité závazky plnit,
 • Oddlužení lze provést buď zpeněžením Vašeho majetku, nebo plněním splátkového kalendáře po dobu 5 let, kdy svým nezajištěným věřitelům musíte uhradit alespoň 30% závazků
 • Po splnění podmínek schváleného způsobu oddlužení soud vydá rozhodnutí, kterým Vás osvobodí od placení Vašich závazků v rozsahu, v němž tyto nebyly uspokojeny

Naše služby v oblasti oddlužení

 • Zajišťujeme komplexní právní poradenství a právní služby týkající se zhodnocení Vaší dluhové situace, zvážení, zda budete splňovat podmínky pro Vámi preferovaný způsob oddlužení
 • Vyhotovení návrhu na povolení oddlužení, včetně vyhotovení nezbytných zákonných příloh k návrhu
 • Právní zastoupení na přezkumném jednání, schůzi věřitelů a při komunikaci s insolvenčním soudem a insolvenčním správcem
 • Právní zastoupení při popírání pohledávek, jejich platnosti či výše,
 • Řešení neoprávněného postižení Vaší mzdy či příjmu v rámci probíhajícího oddlužení
close
detail