SKP Legal

Specializace

  • Zastupujeme klienty před soudy a správními orgány

  • Zpracováváme právní stanoviska a rozbory, metodiky a vzorové dokumenty
  • Účastníme se obchodních jednání s klienty
  • Provádíme právní audity a prověrky (due dilligence)
  • Analyzujeme a zpracováváme interní právní postupy

Ačkoliv vykonáváme generální praxi, v několika odvětvích se specializujeme.

  • Obchodní a insolvenční právo, restrukturalizace společností
  • Právo nemovitostí a právní vztahy k nemovitostem
  • Rodinné právo
  • Právo sociálního zabezpečení
  • Správní a daňové právo

Informace pro spotřebitele

close
detail