SKP Legal

Generální praxe

Jednotlivé obory výkonu praxe:

 • Obchodní právo
 • Korporátní a firemní agenda
  • Zakládání společností,
  • Převody podílů v s.r.o. a akcií
  • Smlouvy o výkonu funkce jednatele
  • Restrukturalizace společností a podpora při krizovém řízení společností
  • Uvedení korporátních dokumentů do souladu s novým civilním a obchodním právem po 1.1. 2014
  • Vyhotovování smluv mezi občany i podnikateli (kupní smlouvy, smlouvy o dílo, smlouvy o zprostředkování apod.)
 • Reforma civilního práva, nový občanský zákoník, zákon o obchodních korporacích, související a prováděcí předpisy, revize povinností od 1.1. 2014
 • Insolvenční právo a restrukturalizace společností, podání insolvenčního návrhu, podávání přihlášek do insolvenčního řízení, obrana před šikanózním insolvenčním návrhem
 • Komplexní právní servis ohledně převodu nemovitostí
  • Sepis smluv o převodu nemovitostí, převody bytů, zástavní smlouvy, smluv o smlouvách budoucích, rezervační smlouvy, věcná břemena
  • Poskytujeme advokátní úschovy
  • Právní audity nemovitostí
  • Převody družstevních bytů
  • Řešení problémových a zatížených nemovitostí (exekuce, nevypořádané spoluvlastnictví, dědictví apod.)
 • Zajištění pohledávek, správa a vymáhání pohledávek
  • Sepisy smluv o půjčkách, úvěrech
  • Poradenství při zajištění pohledávek
  • Zastupování v soudních a exekučních řízeních
  • Zastupování v insolvečních řízeních - insolvenční návrhy, podávání přihlášek do insolvenčního řízení, obrana před šikanózním insolvenčním návrhem
 • Pracovní právo
  • a to jak z pohledu zaměstnavatele, tak zaměstnance
 • Správní právo
  • Stavební právo
  • Daňové právo
  • Zastupování v přestupkovém řízení
  • Řidičská oprávnění
 • Rodinné právo
  • Rozvody a vypořádání SJM
  • Úprava styku s dětmi
  • Určování a popírání otcovství
 • Obhajoba v trestních věcech
 • Právo sociálního zabezpečení
close
detail